User Projects

The Ocean Cleanup

By February 18, 2018April 29th, 2020No Comments
News

The Ocean Cleanup

By February 18, 2018May 19th, 2020No Comments

“OceanCleanup” is a heroic effort to try and save our oceans!

SUNBEAMsystem is a proud supplier of solar panels for the “Ocean Cleanup” prototype. Previously the plan was to build one large system, permanently anchored in the seabed. Now work is being done on a modular design based on sea anchors. This means the project can start with an initial group of smaller systems, drastically lowering the startup costs. It also allows the systems to do drift on the currents which also carry the plastic. Interestingly this increases the overall performance since the systems now naturally gravitate towards plastic ‘hot spots’.

Each cleanup location can feature up to 50 smaller subsystems. To track their position and collect data, each system is equipped with a GPS-tracker and multiple sensors. The batteries for these electronics will be charged by solar panels. And these solar panels have to pass high requirements due to the demanding circumstances at sea. Standard ‘glass panels’ like you see on rooftops are therefore far from suited. In their search for a supplier with experience in applying solar panels in marine environments our paths crossed.

The current design features Tough 18W Flush panels, high-efficiency solar panels specifically designed for maritime purposes. The durable Tough surface is resistant to saltwater and strong UV radiation and the Flush cables on the backside of the panels allow for ‘invisible’ internal connection to the regulators. No unnecessary luxury: the solar panels are mounted directly on the floaters and will continuously be in contact with the seawater.

Do you also want to support The OceanCleanup?
On this page, you can make a donation to the project.
https://www.theoceancleanup.com/fund/

Interested in the flexible and walkable solar panels from SUNBEAMsystem? Click here for more information.

“OceanCleanup” är en heroisk insats för att rädda våra hav!

SUNBEAMsystem är en stolt leverantör av solpaneler för prototypen ”Ocean Cleanup”. Tidigare var planen att bygga ett stort system, permanent förankrat i havsbotten. Nu jobbar man med en modulär design baserad på havsankare. Detta innebär att projektet kan börja med en första grupp mindre system, vilket drastiskt sänker startkostnaderna. Det tillåter också systemen att driva på strömmarna som också bär plasten. Intressant ökar detta den totala prestandan eftersom systemen naturligtvis tynger mot “hot spots” av plast.

Varje saneringsplats kan innehålla upp till 50 mindre delsystem. För att spåra deras position och samla in data är varje system utrustat med en GPS-tracker och flera sensorer. Batterierna för denna elektronik laddas av solpaneler. Och dessa solpaneler måste klara höga krav på grund av de krävande omständigheterna till sjöss. Standard “glaspaneler” som du ser på hustak är därför långt ifrån lämplig. I deras sökning efter en leverantör med erfarenhet av att använda solpaneler i marina miljöer korsade våra vägar.

Vill du också stödja The OceanCleanup?
På den här sidan kan du göra en donation till projektet.
https://www.theoceancleanup.com/fund/

Intresserad av de flexibla och gångbara solpanelerna från SUNBEAMsystem? Klicka här för mer information.