Användarprojekt

The Ocean Cleanup

By februari 18, 2018maj 19th, 2020No Comments

”OceanCleanup” är en heroisk insats för att rädda våra hav!

SUNBEAMsystem är en stolt leverantör av solpaneler för prototypen ”Ocean Cleanup”. Tidigare var planen att bygga ett stort system, permanent förankrat i havsbotten. Nu jobbar man med en modulär design baserad på havsankare. Detta innebär att projektet kan börja med en första grupp mindre system, vilket drastiskt sänker startkostnaderna. Det tillåter också systemen att driva på strömmarna som också bär plasten. Intressant ökar detta den totala prestandan eftersom systemen naturligtvis tynger mot ”hot spots” av plast.

Varje saneringsplats kan innehålla upp till 50 mindre delsystem. För att spåra deras position och samla in data är varje system utrustat med en GPS-tracker och flera sensorer. Batterierna för denna elektronik laddas av solpaneler. Och dessa solpaneler måste klara höga krav på grund av de krävande omständigheterna till sjöss. Standard ”glaspaneler” som du ser på hustak är därför långt ifrån lämplig. I deras sökning efter en leverantör med erfarenhet av att använda solpaneler i marina miljöer korsade våra vägar.

Vill du också stödja The OceanCleanup?
På den här sidan kan du göra en donation till projektet.
https://www.theoceancleanup.com/fund/

Intresserad av de flexibla och gångbara solpanelerna från SUNBEAMsystem? Klicka här för mer information.