50-60 volt battery system

Please read previous chapters regarding Arrays and Multiple Arrays. Among other things we wrote:

For large arrays, a combination of Serial and parallel connections will have to be used to find the right combination of voltage and high amounts of panels.

  • The maximum number of panels connected in series is five
  • The number of parallel groups is limited by the regulator maximum.
  • The same pros and cons as earlier described regarding parallel vs. serial connections apply here as well.
  • Use a balanced symmetrical setup.
  • Main cables should have a sufficient cross area.
  • The Same size and model solar panel should be used.
  • One by-pass diode needs to be installed per each panel (JBox models already got this).
  • For each serial group, one fuse should be present. The fuse rating should be according to Ioc printed on the backside of one of the panels multiplied with 1.25. (for example 6×1.25=7.5, then choose 8A Fuses).

The Fuses replace blocking diodes traditionally used. The choice of fuses will improve production compared to using blocking diodes.

The following will explain further the specifics regarding an installation when having a battery system with a rated voltage at around 50-60 Volt.

To be able to charge any type of Battery one needs to have a higher voltage on the solar panels.  To achieve this for a 50-60 volt system we need to connect 4 or 5 panels in series.

Beroende på tillgängligt utrymme och behov kan du välja mellan multiplar om 4 eller 5 paneler i serie. Serien kan placeras parallellt eller anslutas till separata regulatorer. För separata matriser med olika huvudriktningar eller olika skuggningsförhållanden skulle man dra nytta av att använda en MPPT-regulator per matris.

Som förklarats i tidigare kapitel behöver Flush-modeller en speciell diod parallellt med varje solpanel. Ansluten enligt nedanstående ritningar.

Diodernas riktning är avgörande, så var extra försiktig när du ansluter. Riktningen på det utskrivna bandet ska vara detsamma som bandet framför pilen i diodsymbolen. När det endast anges med plus och minus ska det anslutas i omvänd riktning till solpanelens polaritet. Studera bilderna nedan noggrant.

Watertight By-Pass Diode

Standard By-Pass Diode

Vid parallellanslutning behövs en säkring enligt nedanstående ritningar. Säkringsbetyget ska vara enligt Ioc tryckt på baksidan av en av panelerna multiplicerat med 1,25. (till exempel 6 × 1,25 = 7,5, välj sedan 8A-säkringar)