News

Boat Burger

By April 15, 2015May 19th, 2020No Comments
User Projects

Boat Burger

By April 15, 2015May 11th, 2020No Comments

Alla vet om matbilar. Men en matbåt?

The Boat Burger är speciell. Byggd på pontoner, drivna av elmotorer och de tunga batterierna gör att båten väger hela 6,5 ton. Burger Boat använder SUNBEAMsystem unika ljusa och högproducerade solpaneler. Att driva både elektriska motorer för framdrivning samt all kökutrustning och andra system. Den har 100% effekt från 16 delar SUNBEAMsystem solpaneler med 100 watt.

Designad som en korvkiosk på vattnet med serveringslucka och kök bakom och en utomhusgrill på bordets sida. Det översta däcket är fylld med solpaneler. Alla tre vännerna är hantverkare, varav en också har matupplevelse. De har gjort båten från grunden, vars hemhamn är Hammarby Sjöstad.

Läs en svensk artikel om den miljövänliga matbilen i Stockholm.

Everyone knows about food trucks. But a food boat?

The Boat Burger is special. Built on pontoons, powered by electric motors and the heavy batteries make the boat weighs a full 6.5 tonnes. Burger Boat uses SUNBEAMsystem‘s uniquely light and high-production solar panels. To power both electric motors for propulsion as well as all kitchen equipment and other systems. It features 100% power from 16 pieces 100watt SUNBEAMsystem solar panels.

Designed as a sausage kiosk on the water with a serving hatch and kitchen behind, and an outdoor grill on the side of the table. The top deck is filled with solar panels. All three friends are craftsmen, one of whom also has food experience. They have made the boat from scratch, whose home port is Hammarby Sjöstad.

Read a Swedish article about the environmentally friendly Food truck in Stockholm.