User Projects

4Green Foundation

By October 26, 2018April 29th, 2020No Comments
News

4Green Foundation

By October 26, 2018May 19th, 2020No Comments

4Green Foundation A greener planet every day

4green foundation

At SUNBEAMsystem we love sustainability in every way. Solar energy is our core business, but we also love to support inspiring people who try to change our world for the better.

The perfect example of such sustainable visionaries is Niels and Tjerk from the 4Green Foundation. In a time when plastic waste is polluting our oceans at an alarming rate, they’ve set out to travel the world and combat this problem however they can, preserving our oceans for future generations.

Sailing around the world on their energy-neutral yacht New Nexus, they educate children on sustainability topics and organize cleanup projects wherever they go. Over the course of their 3-year trip seemingly small steps like this daily ‘plastic harvest’ will add up, providing inspiration, and spreading awareness so we can combat problems like this together.

Do you want to read more about the 4Green Foundation? Visit their website.

4green foundation

4Green Foundation En grönare planet varje dag

4green foundation

SUNBEAMsystem älskar vi hållbarhet på alla sätt. Solenergi är vår kärnverksamhet, men vi älskar också att stödja inspirerande människor som försöker förändra vår värld till det bättre.

Det perfekta exemplet på sådana hållbara visionärer är Niels och Tjerk från 4Green Foundation. I en tid då plastavfallet förorenar våra hav i en oroväckande takt, har de avsett att resa världen och bekämpa detta problem men de kan, och bevarar våra hav för kommande generationer.

De seglar runt om i världen på sin energin neutrala yacht New Nexus och utbildar barn om hållbarhetsämnen och organiserar saneringsprojekt vart de än går. Under sin 3-åriga resa kommer till synes små steg som den dagliga “plastskörden” att läggas till, ge inspiration och sprida medvetenhet så att vi kan bekämpa problem som detta tillsammans.

Vill du läsa mer om 4Green Foundation? Besök deras webbplats.

4green foundation