Testvinnare

Juli 2016   


Norska tidningen Seilas har gjort ett omfattande test av solpaneler i 50 watts klassen.

Testet publicerades senare även av Praktiskt Båtliv i en kortare version.

SUNBEAMsystem vinner detta test av solpaneler tack vare flera egenskaper såsom högre el-produktion i verklighetsliknande testförhållanden men också på grund av bättre fysiska egenskaper och bedömd livslängd.

Testets utformning

Testet gjordes i solsken och i delvis mulet väder. Man mätte vid tre tidpunkter på dagen 06:30, 09:00 och mitt på dagen. Man simulerade även delvis skuggning som sker på grund av mast, bom eller annan utrustning.

Man tittade även på fysiska egenskaper som konstruktion och har även tagit hänsyn till vikt samt storlek på panelen.

Man valde att testa 50W paneler för att man föreslår detta som en lagom storlek för att toppladda bly-syra batterier. Man skriver dock att man rekommenderar 100W för de flesta användare för att hålla jämna steg med förbrukningen under soliga sommardagar.  Man kan med fördel dela upp det i två stycken 50W samt även vid platsbrist använda en fast monterad och en lös som plockas fram vid behov.

Bra allmänna tips

Testet innehåller även mycket matnyttigt för den som vill lära sig mer om elsystem i båt med fokus på solpaneler.  Man skriver till exempel att vanliga bly-syra batterier är svåra att ladda över 80 procent av sin kapacitet med en motorgenerator. Så för att nyttja de sista 20 procentenheterna så krävs solpaneler (eller landströmsladdare).

Man diskuterar också mycket kring vad man bör tänka på vid ett inköp. Man citerar en expert som avråder från solpaneler med metallbaksida och dåliga kopplingsboxar. Det är två faktorer som ligger till grund för framtida vatteninträngning i solpanelen.

 

Yttre egenskaper

När man jämför de fysiska egenskaperna så konstaterar man att SUNBEAMsystem är absolut minst och lättast av alla de testade 50W solpanelerna, vilket gör det lättare att hitta plats för montering.

Man konstaterar också att de andra panelerna har en kopplingsbox som ofta är en svag punkt för skada och vatteninträngning. SUNBEAMsystem unika Flush-modell saknar helt kopplingsbox vilket bedöms som en stor fördel när panelen skall monteras på däck.

EL-Produktion

Man gjorde även en omfattande uppmätning av de deltagande panelerna där SUNBEAMsystem också blev testvinnare. Man mätte upp max effekt, effekt vid morgonsol, effekt vid på förmiddagen, effekt vid molnigt väder och vid delvis skuggning. SUNBEAMsystem presterade totalt sett bäst av alla när man räknar ihop de olika momenten. Det var också den panel som hade enskilt bäst resultat i flest mätningar.

Bäst i test

Sammanfattningsvis gör detta SUNBEAMsystem Tough Flush 50W till testets bästa och man har egentligen bara ett mindre klagomål och det är att priset är aningen högre än testets lågprisalternativ.

 

Läs hela artikeln här.

 

Mars 2016   batliv


I Båtliv 2/2016 har man testat SUNBEAMsystem flexibla tunna solpaneler för marint bruk och jämfört med andra alternativ.

Verkningsgrad

Tidningen konstaterar att SUNBEAMsystem ”Marinpaneler med allra senaste tekniken” gav högst effektivitet av de uppmätta alternativen

Uppmätt i Stockholm vid en solinstrålning på ca 800W/m2 fick man följande resultat

Panel Resultat (vid 800W/m2 solinstrålning)
Vikbar panel av väsktyp > 130 W/m2
Traditionell solpanel med ram Upp till 150 W/m2
Marinpanel senaste tekniken (SUNBEAMsystem) Upp till 190W/m2

Vi på SUNBEAMsystem kan konstatera att tidningens mätningar ger en verkningsgrad på våra solpaneler på 21,25% till 23,75%. Det vill säga ett medeltal på 22.5%.

Installationsfördelar

Man har i testet uppgraderat till SUNBEAMsystem solpaneler på två båtar som tidigare hade äldre paneler. Båt nr1 hade tidigare en glaspanel med ram och Båt nr2 hade en panel med metallskiva på baksidan.

På båt nr1 monterades två stycken SUNBEAMsystem 30W (totalt 60W). Man ökade effekten med 10W (17%) och fick en viktbesparing på 4,8kg jämfört med tidigare solpanel på ram. Man kompletterade även med 2x30W SUNBEAMsystem på taket på en plats där det tidigare var omöjligt att installera med en äldre typ av solpanel.

Båt nr2 fick också två stycken SUNBEAMsystem 30W och då en ökning av effekten på 12W (20%) jämfört med tidigare installation. Här blir man även av med den el-dosa som tidigare stack upp från solpanelen.

Vi på SUNBEAMsystem konstaterar att man på provbåtarna i medeltal ökat märkeffekten med 18,5% genom att byta ut gamla solpaneler. Vi noterar även mjuka fördelar som att båten med solpanel på däck slipper kabeldosa och kablar att snubbla på. Samt en betydande viktminskning för båda båtar.

Effekt i den Svenska verkligheten

På båt nr1 med ett kombinerat vinklat samt fast horisontellt montage, gjordes omfattande mätningar över sommaren. Man kunde konstatera bra effekt under de alla olika förhållanden som vi drabbas av under en nordisk sommar. Under fina förhållanden fick man cirka 7,5 Ampere i laddning vilket motsvarar 106,5 watt.  Det är 89% av stämplad effekt, ett klart högre värde än vad traditionella paneler brukar ge.

De praktiska mätningarna på installerade solpaneler utfördes på ett flertal SUNBEAMsystem 30W (art nr SP30f) monterade på båt. Man gjorde även opublicerade tester på land av SUNBEAMsystem 50W (Art nr SP50) Samt SUNBEAMsystem 60W (Art nr SP60-12v). Vid detta test var lufttemperaturen ca 20 grader celsius, relativ luftfuktighet 48%. Solpanelen riktades rakt mot solen när den stod som högst på dagen. Mätningarna utfördes 4 gånger med 4 oberoende mätinstrument för att verifiera samtliga värden.  De högsta noterade effekterna visas i nedan tabell (Wp)

Panel Resultat
SUNBEAMsystem SP50             (50W stämplad effekt) Wp = 51W
SUNBEAMsystem SP60-12V     (60W stämplad effekt) Wp = 69W

 

Mars 2013    


Branschtidningen Photon utförde ett långtidstest över hela året 2012 i Tyskland. SunPower paneler gav där 8% mer energi jämfört med de 10 i top utav 151 testade solpaneler.

 

Jan 2013      


BEW / DNV utförde tester med en mängd konkurrerande paneler där SunPower paneler gav 8-10% mer energi per angiven watt jämfört med dessa konkurrenter.