SUNBEAMsystem Cosmic Ray Detector

SUNBEAMsystem Cosmic Ray Detector  är en liten farkost som mäter högenergipartiklar på havsytan ovanför den stora KM3NeT  detektorn som byggs på medelhavets botten.  Deta från SUNBEAMsystem CRD kommer att ge värdefull data för den stora detektorn.

Behöver vi förtydliga att den drivs av solpaneler från SUNBEAMsystem.

Läs mer på http://www.km3net.org/   https://www.facebook.com/SUNBEAMsystem-CRD-1684077041850354/

sunbeamsystem-cosmic-ray-detector