SMART L I T H I U M

Visste du att Blybatterier är den första typen av laddbart batteri som uppfanns redan 1859. Trots förbättringar är det i princip samma teknik då som nu. De senaste 20 åren har utvecklingen gått fort när det gäller litiumbatterier tack vare mobiltelefoner. Tekniken har dock fram till idag inte slagit igenom för båt & husbil. Efterfrågan har dämpats av alltför komplicerade krav på ändringar i elsystem, nya laddare och olika lösningar för extern övervakning.

SUNBEAMsystem SMART L I T H I U M är den senaste generationen litiumbatteri med alla funktioner inbyggda. Användaren slipper alla bekymmer man hittar hos äldre bly och litiumbatterier. Vårt högteknologiska batteri är enkelt att installera, användarvänligt, högeffektivt och säkert.

Plug & Play – Byt batterier inte elsystem!

SUNBEAMsystem SMART L I T H I U M skiljer sig  från andra litiumbatterier då det möjliggör en enkel uppgradering från gamla förbrukningsbatterier utan krav på att bygga om eller ersätta delar av elsystemet. Varken generator/alternator eller laddare behöver bytas. Laddare ställs på inställning utan “equalize”. Man kan till och med behålla blybatterier i samma elsystem för t.ex. startmotor eller bogpropeller.

Flera SMART L I T H I U M kan som brukligt kopplas i parallell för att bygga upp en batteribank med önskad utökad kapacitet.

Det kallar vi Plug & Play!

Smartphone APP

För litiumbatterier krävs någon form av övervakning då spänning inte ger någon ledtråd om laddningsstatus. Spänningen stannar på över 13 volt större delen av tiden innan batteriet är tomt. Utan övervakning är det svårt att veta hur mycket laddning som återstår.

SMART L I T H I U M Smartphone APP ger en utökad kontroll på laddningsstatus och omgivningsdata. All information är lättillgänglig för dig som användare. Information om batteriernas hälsa är även en fördel för andrahandsvärdet.

Säkrare än andra typer av batterier

Basen i den höga säkerheten är valet av LiFePO4  som ger ett helt säkert batteri. LiFePO4 har helt andra egenskaper än t.ex. litium-jon som används i mobiltelefoner.

Nästa nivå av fysiskt skydd får vi genom att varje batteri är uppbyggt av 128 celler där varje individuell cell har en säkerhetsventil som öppnas innan eventuell katastrofläge nås.

Dessa grundläggande skydd gör att vi kan certifiera batteriet som helt säkert enligt UN38.3. Vilket garanterar att batteriet är säkert för flygtransport. Batteriet är säkert vid penetrering eller krossande av celler. Vidare klarar den extrema situationer som eld, tryckvariationer, kraftiga vibrationer, kollision, kortslutning och överladdning utan att vara en fara.

Utöver ovan fysiska säkerhet har vi även ett inbyggt smart och helautomatisk kontrollsystem som skyddar och vårdar batteriet.

Tack vare alla dessa säkerhetsnivåer får vi ett batteri som är förstahandsval för bästa säkerhet.

En otrolig livslängd

Livslängden för SMART L I T H I U M är fantastisk.

Efter att ha tömt batteriet helt för att sedan fylla det fullt hela 2000 gånger (vid 0,5C – 50A) kommer batteriet att ha kvar minst 80% av sin ursprungliga kapacitet.

I verkligheten är det inte många som tömmer sitt batteri helt, därför anger många tillverkare en livslängd vid återkommande 50% urladdning. Mäter vi så når vi 5000 cykler! Jämför det med en mobiltelefon där man bara når 400-1200 cykler.

Urladdningsdjup 80% av ursprunglig kapacitet kvarstår efter
100% – 0% 2000 cykler
100% – 20% 2500 cykler
100% – 30% 3000 cykler
100% – 50% 5000 cykler

Den långa livslängden gör SMART L I T H I U M billigt och bekymmersfritt att äga.

Låga förluster

Ett LiFePO4 batteri har låga interna förluster, ett blybatteri däremot lider av höga förluster som dessutom ökar kraftigt vid högre strömmar.

SMART L I T H I U M klarar kraftig laddning och urladdning utan det stora motstånd och energiförlust som fås i ett blybatteri. Den mest märkbara fördelen är att laddningen från befintlig generator ökar. Det går helt enkelt mycket fortare att ladda.

Känner du igen – ”vart tog all laddning vägen?” ”Varför måste jag ladda nu igen?” Du har säkert blybatterier och mycket energi försvinner både in men också ut ur batteriet. Med litium försvinner behovet att bara slå på storförbrukare samtidigt som motorn är påslagen.

Spänningen stannar över 13 Volt över större delen av urladdningscykeln. Även under stor belastning hålls spänningen hög jämfört med ett blybatteri. Det ger I sig mindre förluster och utrustning kommer att fungera märkbart bättre.

Batteriet är uppbyggt av runda celler enligt samma princip som Tesla använder i sina fordon. Det minskar värmepåverkan vid höga strömmar. Batteriet kan snabbladdas på mindre än en timme. Farten begränsas dock I de flesta fall av externa faktorer såsom utrustning för laddning.

Hög kapacitet

All kapacitet (100Ah) är tillgänglig från ett litiumbatteri. Jämför det med ett blybatteri där en urladdning under 50% kommer att skada batteriet permanent.

Det är också praktiskt omöjligt att ladda ett blybatteri över 80% med en generator. Det krävs nätansluten laddare eller solpaneler som under tid långsamt lyckas ladda ett blybatteri från 80% till 100%

Blybatteriets begränsningar gör att man kan likställa kapaciteten i ett 100Ah litiumbatteri med ett 200Ah blybatteri. Märk väl att litiumbatteriet också är hälften så stort till vikt och storlek.

Det är också praktiskt att slippa den konstanta självurladdning ett blybatteri lider av. Ett blybatteri som inte används bör laddas kontinuerligt för att må bra men oövervakad laddning kan vara riskfyllt. Självurladdning på ett litiumbatteri är nästan omärkbar och vi rekommenderar att man kopplar ur underhållsladdning vid förvaring längre än en månad.

Kapacitet Max kont. laddning Max kont. urladdning Pulsurladdning (10s) Vikt (kg) Dimensioner (mm)
100Ah / 1300Wh 150A / 2100W 150A / 2000W 450A / 6000W 14,5 kg 340 x 170 x 210

BASIC – Lägre investering för batteribank

Nu lanserar vi också SMART L I T H I U M BASIC för dig som behöver högre lagringskapacitet. BASIC säljs alltid i 2-Pack och är ett mer ekonomiskt alternativ för dig som behöver 200Ah, 400Ah eller mer i lagringskapacitet (kom också ihåg att litium motsvarar dubbla kapaciteten hos ett blybatteri).

BASIC har lite lägre data för maximala strömmar och det tar av naturliga skäl dubbelt så lång tid att ladda den dubblerade kapaciteten. Med två stycken i en bank uppnår du trots detta samtliga krav som ställs för att uppnå Plug & Play (en bekymmersfri uppgradering)

Kapacitet Max kont. laddning Max kont. urladdning Pulsurladdning (10s) Vikt (kg) Dimensioner (mm)
2x100Ah / 2600Wh 2x75A / 2100W 2x75A / 2000W 2x300A / 8000W 2 x 14,5 340x170x210 (per styck)

Guide till batterival

Smart L I T H I U M skiljer sig från konkurrenterna på ett antal viktiga punkter. Vårt batteri klarar allt som vi tycker är viktigt och självklart, vi är övertygade om att vi har flest nöjda kunder utan bekymmer. Men kanske just du, inte tycker alla funktioner är lika viktiga och nedan är en hjälp för den enskilde att bilda sin egen uppfattning.

Litium utan BMS Batteri med 4st prismatiska celler och BMS Batteri med runda celler och vanlig BMS SmartLITHIUM
Ett enda batteri kan  starta en motor Ibland Nej Nej Ja
Behåll startbatteri eller  winschbatteri Ibland Nej Nej Ja
Kommunikation och App för att se status Nej Ibland Nej Ja
Installeras utan besvär – utan att byta elsystem NEJ Nej Nej Ja

Med Litium som bas har ett batteri potential att bli bästa möjliga lösning men det finns ett antal vägval som gör att det är lätt att spara in på en teknik eller på andra sätt inte nå hela vägen fram till det perfekta batteriet.

Bly /Gel /AGM Litium
 +Billigt inköp

+ Beprövad teknik

+ Kan seriekopplas utan styrsystem

+ Hög effektivitet

+ Låg vikt & storlek

+ LiFePO4 ger högre säkerhet än andra typer av batterier

+ Mycket längre livslängd

+ Lägre kostnad räknat över livslängden

Prismatiska celler ”monoblock” Runda celler
+ Billigt

+ Något mindre storlek i den färdiga produkten

+ Beprövad teknik med vida spridning i tillämpningar från konsumentelektronik till Tesla sportbilar.

+ Klarar högre ström utan att bli varm.

+ Säkerhetsventil på varje enskild cell

Bultade runda celler Lasersvetsade runda celler
+ Enkelt att byta celler i de få fall någon skulle gå sönder + Högre säkerhet i vibrerande miljöer
Nakna Litiumbatterier utan styrsystem BMS
+ Billigt +Fullständiga säkerhetsfunktioner

+ Undviker ofrånkomlig obalans mellan celler i ett litiumbatteri som annars minskar den tillgängliga kapaciteten över tiden

+ Undvik att misshandla och förkorta livslängden på batteriet